Их цэвэрлэгээ зохион байгууллаа.

                         Нийслэлийн 380 жилийн ойг угтаж дүүргийн Засаг даргын А/524 дүгээр тоот захирамжийн дагуу бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2019 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгууллаа. Их цэвэрлэгээгээр байгууллагын гадна 50 метр хүртэлх талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэж гадна хаяг, хаалга, цонх, хашаа хайсыг угааж цэвэрлэсэн.

1 2 3 4 5

Нийтэлсэн

Leave a Reply