goal_picУсан спорт сургалтын төв нь дүүргийн хүн амын бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, усан спортоор хичээллэгсдийг сургах, иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, усанд сэлэлтийн мэргэжлийн сургалт явуулахад оршино.