goals_pic

Хүн амын бие бялдарыг эрүүлжүүлэн чийрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулалт үйл ажиллагаатайгаа хэрхэн уялдан, хэрхэн биелэлээ олж, ач холбогдлоо өгч байгааг судалж, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, чийрэгжүүлэх асуудлыг цаашид боловсронгуй болгох, иргэдийг биеийн тамир спортоор ялангуяа усан спортоор хичээллэхийн ач холбогдлыг таниулж сурталчлах, дур сонирхолтой болгох. Усан спортыг улам хөгжүүлэх, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох зорилт тавьсан болно.