bassein_pic

- Усанд сэлэх, хүн амын бие бялдарыг чийрэгжүүлэх спортын, стандартын шаардлага хангасан 2м гүн, 25 м-ийн урттай, нэг ээлжиндээ 18-25 хүн хичээллэх, насанд хүрэгчид, хүүхэд сэлэх 2 замтай усан сан.

-Ус шинжилгээ, эмнэлгийн хяналт, үзлэг сургалт-арга зүйн кабинетүүдтэй

-Ус халаах, цэвэрлэх, ариутгах, шахах байгууламж, сантехник, дулаан, агааржуулалтын орчин үеийн техник тоног төхөөрөмжтэй.