Цагийн хуваарь
Ээлж Бэлтгэл цаг /душ/ Эхлэх цаг /Бассейн/ Дуусах цаг
Өглөөний цаг
1 1 07:45 мин 08:00 мин 08:45 мин
2 2 08:30 мин 08:45 мин 09:30 мин
3 3 09:15 мин 09:30 мин 10:15 мин
4 4 10:00 мин 10:15 мин 11:00 мин
5 5 10:45 мин 11:00 мин 11:45 мин
6 6 11:30 мин 11:45 мин 12:30 мин
7 7 12:15 мин 12:30 мин 13:15 мин
8 8 13:00 мин 13:15 мин 14:00 мин
9 9 13:45 мин 14:00 мин 14:45 мин
 Оройн ээлж
10 10 14:30 мин 14:45 мин 15:30 мин
11 11 15:15 мин 15:30 мин 16:15 мин
12 12 16:00 мин 16:15 мин 17:00 мин
13 13 16:45 мин 17:00 мин 17:45 мин
14 14 17:30 мин 17:45 мин 18:30 мин
15 15 18:15 мин 18:30 мин 19:15 мин
16 16 19:00 мин 19:15 мин 20:00 мин
17 17 19:45 мин 20:00 мин 20:45 мин