2014-2015 оны усанд сэлэлтийн

сургалтын үнийн тариф 

                                                                                                             

/Хичээлийн 1 цаг нь 45 минутаар явагдана/

 

 

ЧӨЛӨӨТ УСАНД СЭЛЭЛТ

 

д/д

 

Сургалтын үе шат

 

Сургалтын хугацаа

Нэг цагт ноогдох төлбөр /төг/

Төлбөрийн хэмжээ /нийт/

1

Чөлөөт сэлэлт

/цагаар/

Өдөр бүр

Том хүн – 8000 төгХүүхэд – 6000 төг

2 цаг

Том хүн –12000 төгХүүхэд – 10000 төг
2

Чөлөөт сэлэлт

/4-н 7 хоног, 7 хоногт 3 удаа/

Нийт 12 цаг

/өдөр, цагаа өөрсдөө сонгож зөвхөн сонгосон өдөр цагтаа орно.

Том хүн 78000 төгХүүхэд 54000 төг

 

УСАНД СЭЛЭЛТИЙН СУРГАЛТ

3

Анхан шатны сургалт

/мэлхий сэлэлт/,

/4-н 7 хоног 7 хоногт 3 удаа/

Нийт 12 цаг

/өдөр, цагаа өөрсдөө сонгож зөвхөн заасан өдөр цагтаа орно./

Том хүн-90000 төгХүүхэд-60000 төг
4

Анхан шатны сургалтын

давтлага

/3-н 7 хоног 7 хоногт 2 удаа/

Нийт 6 цаг

/өдөр, цагаа өөрсдөө сонгож зөвхөн заасан өдөр цагтаа орно./

Мэлхий сэлэлтээ бататгаж суралцана.

Том хүн-45000 төг

 Хүүхэд-30000 төг

5

Дунд шатны сургалт

 /өврөөр даллах сэлэлт, араар даллах сэлэх/,         /4-н 7 хоног 7 хоногт 3 удаа/

Нийт 12 цаг

Дунд шатны сургалтанд мэлхий сэлэлтийг сайн эзэмшсэн хичээллэгч сургалтанд хамарна

Том хүн- 108000 төг

Хүүхэд- 78000 төг

6

Дээд шатны сургалт

/эрвээхэй сэлэлт/,

 /4-н 7 хоног 7 хоногт 3 удаа/

Нийт 12 цаг

/7 хоногийн өдөр, цагаа өөрсдөө сонгож зөвхөн заасан өдөр цагтаа орно./,

 /зөвхөн 2 сэлэлттэй хүнд заана/

Том хүн-120000 төг

Хүүхэд- 90000 төг

8

 

Түргэвчилсэн сургалт

/Нийт 6 цаг хичээллэнэ.

Цагаа өөрсдөө сонгоно/

 

 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын өвөл, хаврын, намрын амралтын үеэр тусгай хуваарийн дагуу явагдана.

30000 төг

ХӨНГӨЛӨЛТ

1

Гэр бүл

2-оос дээш хүн

Цахим үнэмлэх, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ

 5%

2

Байгууллага

15-аас дээш хүн

Байгууллагын албан бичиг, ажилтны ажлын газрын үнэмлэх

15%

3

Сонгинохайрхан дүүргийн ЕБС-ийн сурагчид

20-оос дээш хүн

Сургуулийн тодорхойлолт

15%

4

Сонгинохайрхан дүүргийн төрийн албан хаагчид

20-оос дээш хүн

Байгууллагын албан бичиг, ажилтны ажлын газрын үнэмлэх

15%

5

1 улирал – 20%, Хагас жил-25%, Бүтэн жил- 30%